Μετρήστε τα Μεγέθη σας

Κατά την παραγγελία σας θα πρέπει επίσης να μας δώσετε με ακρίβεια τα μεγέθη σας, ώστε να αποφευχούν τυχόν λάθη. Πώς θα το κάνετε αυτό;

Όπως ακολούθως:

Δαχτυλίδια:  Σύμφωνα με το διάγραμμα, θα βρείτε είτε τα χιλιοστά, είτε το νούμερό σας.

Βραχιόλια: Θα μετρήσετε γύρω από τον καρπό σας και θα μας δώσετε το συνολικό μήκος της περιμέτρου.

Κολιέ: Θα μετρήσετε γύρω από το λαιμό σας και θα μας δώσετε το συνολικό μήκος της περιμέτρου.